نگاهی به غرفه زامیاد و محصولات جدید در نمایشگاه خودرو تهران ۹۷

/ 0 نظر

وانت پادرا پلاس، وانت ریچ و کشنده های ایویکو ترکر و استرالیس از محصولات زامیاد در نمایشگاه هستند