گفتگو با مهندس عباسی راد، یکی از مدیران صنعت قطعه سازی در نمایشگاه قطعات خودرو ۹۷

/ 0 نظر