رکوردشکنی با سرعت ۸۱۰ کیلومتر بر ساعت

/ 0 نظر

تیم وسکو متشکل از دو برادر از سال ۲۰۰۲ تا کنون فکر شکستن رکورد سرعت در بونویل را در سر می پروراندند اما متاسفانه یکی از این برادران در همان سال به دلیل سرطان در گذشت اما ریک وسکو از تلاش باز نایستاد و سرانجام حدود ۲ هفته قبل رکورد سرعت را با ثبت عدد ۸۱۰ کیلومتر بر ساعت شکست.