وقتی پلیس دوبی قدرتش را به رخ می کشد

/ 0 نظر

پلیس دوبی ویدیویی نمایشی برای نشان دادن توانایی هایش در تعقیب و دستگیر مجرمین را منتشر کرده است که در آن تکنولوژی ها و وسایل نقلیه خود را به نمایش می گذارد.