خانه عجیب یک عاشق خودرو !

/ 0 نظر

گروه ۱۳۲۰ معمولا به خانه های خاص و عجیب سر می زنند و در این ویدیو به سراغ خانواده ای رفته اند که گاراژ خودروهای خاصشان بخشی از دکور خانه شان است و به طرز جالبی در کنار هم چیده شده اند.