نمایشگاه IAA ۲۰۱۸(ده) : فیات دوبلو با فضای بار بیش تر به آلمان رفت

/ 0 نظر

شرکت فیات از نسخه جدید فیات دوبلو با عنوان Cargo Maxi SX در نمایشگاه IAA ۲۰۱۸ رونمایی کرد.