نمایشگاه IAA ۲۰۱۸(نه) : نگاهی به غرفه پیرلی در نمایشگاه خودروهای تجاری آلمان

/ 0 نظر

شرکت پیرلی در شصت و هفتمین نمایشگاه IAA از سیستم جدید کنترل خودروهای سنگین ناوگان حمل و نقل رونمایی کرده که در آن ۸ مشخصه مهم تایرها و خودروها نظیر دمای تایر، فشار باد تایرها، اطلاعات خودرو و ... مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت وجود حتی یک مشکل، این سیستم اجازه ورود به جاده یا ادامه حرکت را به خودروهای ناوگان حمل و نقل نمی دهد.