مصاحبه با سید محمد میرعابدینی دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک

/ 0 نظر

در حال حاضر نیاز بازار تایر سالانه ۴۰۰ هزار تن برآورد می شود این در حالیست که واردات تنها ۶۰ هزار تن نیاز کشور را تامین می کند که با حذف نام سوارهای تایرهای از فهرست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیش بینی می شود در آینده نزدیک بازار تایرهای سواری با مشکلات عدیده ای مواجه شود