رکوردشکنی و ثبت سرعت ۸۷ کیلومتر بر ساعت روی آب

/ 0 نظر