دریفت در خیابان های خالی لس آنجلس با فورد ماستنگ ۱۹۶۵

/ 0 نظر

خودرونما- کن بلاک، راننده مطرح مسابقات اتومبیلرانی و یکی از متخصصین شاخه دریفت در قسمت هفتم جیمخانا با فورد ماستنگ ۱۹۶۵ تقویت شده به خیابان های خالی لس آنجلس می رود و حرکات زیبایی را به نمایش می گذارد.