بازدید از شعبه مرکزی غرب تهران – نگین خودرو

/ 0 نظر

نگین خودرو اواخر سال گذشته، شعبه مرکزی غرب تهران خود را در کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج افتتاح کرد. در این ویدئو یک روز را در این شعبه گذراندیم تا بخش‌های مختلف آن را مرور کنیم.